Władze
v
Zamierzenia
Nasz Klub ma swoje korzenie w Lidze Obrony Kraju.

Do roku 2016 na terenie powiatu wołomińskiego działały rozbudowane struktury terenowe Ligi, zarządzane przez Zarząd Rejonowy. Zrzeszały około 100 aktywnych członków, którzy własnymi siłami, przy pomocy licznej grupy sponsorów urządzili klubową strzelnicę pneumatyczną, z dużą salą świetlicową, magazynem broni oraz zapleczem biurowo-socjalnym. W tym celu wykonano ogrom prac remontowo-modernizacyjnych, a właściwie przebudowę budynku po zlikwidowanej kotłowni osiedlowej ze składem opału. Obiekt jest własnością Gminy Wołomin.
W 2003 roku strzelnica była gotowa. 8 stanowisk z kamerami i monitorami oraz tarczociągami.
W magazynie broni dziesiątki wiatrówek, kbks-ów, pistoletów, a nawet 4 karabinki "kałasznikowy", lunety, mnóstwo amunicji i innego wyposażenia.

Taką jednostką organizacyjną LOK w strukturach naszego Rejonu był
Klub Strzelecki POCISK.

W 2015 roku nieodpowiedzialne działania kilku osób doprowadziły do tego, że w 2016 roku Zarząd Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej rozwiązał Organizację Rejonową LOK w Wołominie uzasadniając to (niezgodnie z zapisami Statutu) przyczyną formalną.
Na nasze odwołanie nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi - ani negatywnej, ani pozytywnej.
Kierownictwo Biura Zarządu Mazowieckiego uniemożliwiło nam dostęp do naszej strzelnicy.

W tej sytuacji grupa kilkunastu członków jednostek organizacyjnych zlikwidowanych struktur wołomińskich LOK powołała własne stowarzyszenie, które rozpoczęło formalne starania o odzyskanie obiektu strzelnicy. Nowa organizacja przyjęła nazwę
Klub Strzelecki LOK-WOŁOMIN, nawiązującą do historycznych korzeni.
W efekcie kilkuletnich zabiegów dopiero w 2019 roku udało się odzyskać strzelnicę. Niestety, sprzęt strzelecki, trofea sportowe i inne wyposażenie, zgromadzone wieloletnią pracą, staraniami i wysiłkiem finansowym naszych członków i sponsorów zostały przez mazowieckie władze LOK-u wywiezione z Wołomina. Zaczynaliśmy od uruchomienia niesprawnych tarczociągów i kamerowego monitoringu tarcz, wstawienia nowych drzwi do części biurowej w miejsce bezprawnie wymontowanych i zabranych przez władze LOK oszklonych drzwi aluminiowych oraz wyposażenia w nowe karabiniki i pistolety pneumatyczne przekazane w użytkowanie przez sponsorów
Po 3-letniej przerwie wznowiliśmy działalność statutową i rozpoczęliśmy zajęcia strzeleckie.

W 2020 roku uznaliśmy, że z Ligą Obrony Kraju nic nas już nie łączy i w tej sytuacji Walne Zebranie podjęło uchwałę o zmianie nazwy na
Wołomiński Klub Strzelecki POCISK.

Wołomiński Klub Strzelecki POCISK
o Nas
Strzelnica
Strzelectwo
Informacje
Kontakt
Home
2021 © by Plywaj
Historia naszej organizacji
Regulamin
Fotogaleria